បាល់ទះ

Izvor: Wječnik

បាល់ទះ (kmerski jezik)[uredi]

izgovor: bal teah
prijevod:
imenica

(1.1) odbojka

sinonimi: កីឡាបាល់ទះ (kəylaa bal teah)
antonimi:
primjeri:
srodne riječi:
sintagma:
frazeologija:
etimologija:
napomene: