ប្រទេសប៉ូឡូញ

Izvor: Wječnik

ប្រទេសប៉ូឡូញ (kmerski jezik)[uredi]

izgovor:
prijevod:
imenica

(1.1) Poljska

sinonimi:
antonimi:
primjeri:
srodne riječi:
sintagma:
frazeologija:
etimologija:
napomene: