ប្រទេសលាវ

Izvor: Wječnik

ប្រទេសលាវ (kmerski jezik)[uredi]

(1.1) ប្រទេសលាវ

izgovor:
prijevod:

(1.1) bprətēh līew

imenica, vlastita

(1.1) Laos