ប្រទេសវៀតណាម

Izvor: Wječnik

ប្រទេសវៀតណាម (kmerski jezik)[uredi]

(1.1) ប្រទេសវៀតណាម

izgovor:
prijevod:

(1.1) bprədtēh wīət nām

imenica, vlastita

(1.1) Vijetnam