ព្យុះភ្លៀង

Izvor: Wječnik

ព្យុះភ្លៀង (kmerski jezik)[uredi]

izgovor: pyuh pliəng
prijevod:
imenica

(1.1) oluja

sinonimi:

(1.1) ព្យុះ


antonimi:
primjeri:
srodne riječi:
sintagma:
frazeologija:
etimologija:
napomene: