ម៉ាឡេស៊ី

Izvor: Wječnik

ម៉ាឡេស៊ី (kmerski jezik)[uredi]

(1.1) ម៉ាឡេស៊ី

izgovor:
prijevod:

(1.1) Maleizi

imenica, vlastita

(1.1) Malezija