ឥណ្ឌូនេស៊ី

Izvor: Wječnik

ឥណ្ឌូនេស៊ី (kmerski jezik)[uredi]

(1.1) ឥណ្ឌូនេស៊ី

izgovor:
prijevod:
imenica, vlastita

(1.1) Indonezija