Wječnik:IRC

Izvor: Wječnik
Podaci o kanalu:
Poslužitelj: irc.freenode.net
Kanal: spajanje na #wjecnik-hr
Više informacija ovdje

Svi Wječnikovi suradnici pozvani su da pri bržoj komunikaciji oko suradnje koriste Wječnikov kanal na IRC-u.
Kanal se može naći na freenode serveru pod adresom #wjecnik-hr. Uglavnom je na kanalu aktivan barem
jedan administrator kojemu možete postavljati pitanja i zahtjeve oko projekta.