កម្ពុជា

Izvor: Wječnik

កម្ពុជា (kmerski jezik)[uredi]

(1.1) កម្ពុជា

izgovor:
prijevod:

(1.1) gəmbpŭjīə

imenica, vlastita

(1.1) Kambodža


srodne riječi:

(1.1) ស្រុកខ្មែរ
(1.2) ប្រទេសកម្ពុជា