Predložak:hr-sprezanje

Izvor: Wječnik
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Ovaj predložak je zastario!


Infinitiv: {{{infinitiv}}} Glagolski prilog sadašnji: {{{gps}}} Glagolski prilog prošli: {{{gpp}}}
Broj Jednina Množina
Osoba Prva Druga Treća Prva Druga Treća
Glagolski oblici ja
ti
on / ona / ono
mi
vi
oni / one / ona
Sadašnjost
Prezent
{{{pz.1j}}} {{{pz.2j}}} {{{pz.3j}}} {{{pz.1m}}} {{{pz.2m}}} {{{pz.3m}}}
Budućnost
Futur prvi
{{{f1.inf}}} ću {{{f1.inf}}} ćeš {{{f1.inf}}} će {{{f1.inf}}} ćemo {{{f1.inf}}} ćete {{{f1.inf}}} će
Futur drugi
budem {{{pr.jm}}} budeš {{{pr.jm}}} bude {{{pr.jm}}} budemo {{{pr.mm}}} budete {{{pr.mm}}} budu {{{pr.mm}}}
Prošlost
Perfekt
{{{pr.jm}}} sam {{{pr.jm}}} si {{{pr.jm}}} je {{{pr.mm}}} smo {{{pr.mm}}} ste {{{pr.mm}}} su
Pluskvamperfekt
bio sam {{{pr.jm}}} bio si {{{pr.jm}}} bio je {{{pr.jm}}} bili smo {{{pr.mm}}} bili ste {{{pr.mm}}} bili su {{{pr.mm}}}
Aorist
{{{a.1j}}} {{{a.2j}}} {{{a.3j}}} {{{a.1m}}} {{{a.2m}}} {{{a.3m}}}
Imperfekt
{{{imp.1j}}} {{{imp.2j}}} {{{imp.3j}}} {{{imp.1m}}} {{{imp.2m}}} {{{imp.3m}}}
Kondicional prvi
{{{pr.jm}}} bih {{{pr.jm}}} bi {{{pr.jm}}} bi {{{pr.mm}}} bismo {{{pr.mm}}} biste {{{pr.mm}}} bi
Kondicional drugi
bio bih {{{pr.jm}}} bio bi {{{pr.jm}}} bio bi {{{pr.jm}}} bili bismo {{{pr.mm}}} bili biste {{{pr.mm}}} bili bi {{{pr.mm}}}
Imperativ
- {{{ipr.2j}}} - {{{ipr.1m}}} {{{ipr.2m}}}
Glagolski pridjev radni
{{{pr.jm}}}/{{{pr.jž}}}/{{{pr.js}}} {{{pr.mm}}}/{{{pr.mž}}}/{{{pr.ms}}}
Glagolski pridjev trpni
{{{pt.jm}}} / {{{pt.jž}}} / {{{pt.js}}} {{{pt.mm}}} / {{{pt.mž}}} / {{{pt.ms}}}

Ako je glagol povratni, tada samo dodajte ovo:

|vrsta=p

Tada će se u futurima, kondicionalima te perfektu i pluskvamperfektu dodati se. npr.Infinitiv: bojati se Glagolski prilog sadašnji: bojeći se Glagolski prilog prošli: {{{gpp}}}
Broj Jednina Množina
Osoba Prva Druga Treća Prva Druga Treća
Glagolski oblici ja
ti
on / ona / ono
mi
vi
oni / one / ona
Sadašnjost
Prezent
bojim se... {{{pz.2j}}} {{{pz.3j}}} {{{pz.1m}}} {{{pz.2m}}} {{{pz.3m}}}
Budućnost
Futur prvi
bojat ću se bojat ćeš se bojat će se bojat ćemo se bojat ćete se bojat će se
Futur drugi
budem se bojao... budeš se bojao... bude se bojao... budemo se {{{pr.mm}}} budete se {{{pr.mm}}} budu se {{{pr.mm}}}
Prošlost
Perfekt
bojao... sam se bojao... si se bojao... je se {{{pr.mm}}} smo se {{{pr.mm}}} ste se {{{pr.mm}}} su se
Pluskvamperfekt
bio sam se bojao... bio si se bojao... bio je se bojao... bili smo se {{{pr.mm}}} bili ste se {{{pr.mm}}} bili su se {{{pr.mm}}}
Aorist
{{{a.1j}}} {{{a.2j}}} {{{a.3j}}} {{{a.1m}}} {{{a.2m}}} {{{a.3m}}}
Imperfekt
bojah se... {{{imp.2j}}} {{{imp.3j}}} {{{imp.1m}}} {{{imp.2m}}} {{{imp.3m}}}
Kondicional prvi
bojao... bih se bojao... bi se bojao... bi se {{{pr.mm}}} bismo se {{{pr.mm}}} biste se {{{pr.mm}}} bi se
Kondicional drugi
bio bih se bojao... bio bi se bojao... bio bi se bojao... bili bismo se {{{pr.mm}}} bili biste se {{{pr.mm}}} bili bi se {{{pr.mm}}}
Imperativ
- boji se... - {{{ipr.1m}}} {{{ipr.2m}}}
Glagolski pridjev radni
bojao.../{{{pr.jž}}}/{{{pr.js}}} {{{pr.mm}}}/{{{pr.mž}}}/{{{pr.ms}}}
Glagolski pridjev trpni
{{{pt.jm}}} / {{{pt.jž}}} / {{{pt.js}}} {{{pt.mm}}} / {{{pt.mž}}} / {{{pt.ms}}}